1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

De Reiger Bannertje MSN DUIVENSPORT 2  Verselebannernew  Mega2016  
 ROPA2016nrw  Verselekijkernew    
 
LOGO AJD zonder adres
Info AJD Beide Vlaanderen

AJD Beide Vlaanderen :

Aanpassing inschrijvingsdata Kampioenschap Fond Jonge en Grote Bonvlucht “In Memoriam Eddy Vermeulen”.

N.a.v. het verschuiven van de data van de Nationale vluchten Jonge duiven verlengt AJD Beide Vlaanderen de inschrijvingsperiode en is de uiterste inschrijvingsdatum nu voorzien uiterlijk              09 augustus 2018 !

Fond / Jonge duiven :

Inschrijving € 25

11 augustus 2018 : Bourges

18 augustus 2018 : Châteauroux III

01 september 2018 : Argenton

15 september 2018 : Châteauroux IV

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 3 punten te winnen, telkens met de 1°, 2° en 3° afgegeven jonge duif. Maximum 12 punten te winnen.

PRIJSVERDELING : € 250 + trofee – 200 – 150 – 100 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 - verder € 50 tot uitputting.

Grote Bonvlucht  “In Memoriam Eddy Vermeulen”. 
                               € 3.000 gewaarborgd.

Deze Bonvlucht heeft plaats ter gelegenheid van de Nationale Vlucht uit Bourges voor Jonge duiven op 11 augustus 2018  
Inschrijving (uiterlijk 09 augustus 2018) : € 15 per Serie.

Het aantal aan te schaffen series per liefhebber is niet beperkt. De prijzen worden gewonnen in serie 3 aangeduid, zijnde 1 – 2 – 3,   4 – 5 – 6,   7 – 8 – 9 enz........


PRIJSVERDELING : 
€ 300 – 250 – 150 – 150 – 150 – 150 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50 – desgevallend bijgevoegde prijzen van € 50.

EXTRA !!!                 GRATIS !!!                EXTRA !!!                GRATIS !!!

Alle deelnemers welke 3 Bons aankopen voor bovenstaande Bonvlucht, nemen automatisch deel aan een GRATIS Bonkampioenschap op de Nationale vlucht uit Argenton (01 september 2018) voor Jonge duiven.

€ 750 wordt als volgt verdeeld :   150 – 100 – 100 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – 50

De prijzen welke GRATIS worden aangeboden, kunnen enkel worden gewonnen met de eerste 3 afgegeven jonge duiven (1-2-3), zodoende maakt élke liefhebber evenveel kans.

                                                    Reglementen :

De liefhebber die zijn lidkaart aanneemt , erkent kennis genomen te hebben van volgende voorwaarden én zich hieraan te onderwerpen.

1/ Deze lidkaart is geldig als persoonlijk betalings- én inschrijvingsbewijs. Elke liefhebber   welke in regel is met de statuten van de K.B.D.B én is ingeschreven voor één van de kampioenschappen van de AJD, is derhalve lid. Deelname aan de Bonvlucht “In Memoriam Eddy Vermeulen”, op Bourges, is géén lidmaatschap.

2/ Elke liefhebber wonende in Oost- of West-Vlaanderen kan deelnemen aan onze Kampioenschappen en/of Bonvlucht.

3/ De kampioenschappen worden door de organisatie zélf berekend en dit aan de hand van de Nationale uitslagen. Bij gelijkheid van punten telt het coëfficiënt. Alle klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het secretariaat uiterlijk op de datum welke op de voorlopige uitslag van de kampioenschappen voorkomt. 

4/ Het klassement voor de Bonvlucht “In Memoriam Eddy Vermeulen” wordt eveneens door de organisatie zelf berekend en opgesteld. Indien er op de Nationale uitslag (per 4-tal) onvoldoende series worden gewonnen om de waarborg uit te keren, dan wordt verder gekeken per 3-tal. Indien ook dit nog niet volstaat om de volledige waarborg te verdelen kijken we naar de series die dan ook nog per 2-tal worden gewonnen. (Voor de gratis Bonvlucht Argenton dienen de series te worden gewonnen binnen de Nationale uitslag)).
Indien per 2-tal nog steeds onvoldoende gewaarborgde series (31 in totaal)  worden gewonnen, worden de prijzen vanaf de eerste die € 50 wint, verhoogt naar € 75 en dit tot de waarborg wordt bereikt.  

5/ De “Speciale ereprijzen” kunnen enkel gewonnen worden door de leden welke voor betreffende categorie ook zijn ingeschreven.

6/ Alle gewonnen prijzen (behalve de geldprijzen, die stééds aan de overwinnaar toekomen) dienen persoonlijk te worden afgehaald ter gelegenheid van de kampioenenviering.                                                                                                                  

7/ Ingevolge afgelasting van één der vluchten worden de klasseringen opgemaakt aan de hand van de resterend gespeelde vluchten.       

8/ De vluchten welke in aanmerking komen voor de kampioenschappen werden gekozen op basis van de op de Statutaire Algemene Vergadering van de KBDB vastgestelde vluchtkalender. Mocht de KBDB om ene of andere reden nog wijzigingen aanbrengen aan deze kalender, dan komt de nieuwe vlucht welke op die datum wordt vastgelegd in aanmerking voor betreffende categorie.                                                                                  

9/ Toepassing dopingreglement.          

                                   - 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 -

Bestuur AJD  Beide Vlaanderen

Voorzitter :
DE SMET Christine : Pontstraat 35 – 9820 BOTTELARE – 09/362.85.60

Secretariaat  :  VANDEPUTTE Rudi : B.Maenhoutstraat 51 – 9820 LEMBERGE – 0495/30.89.74Bestuursleden : 
BOGAERT Jürgen
 : Ottergemstraat 67 – 9570 DEFTINGE – 0474/55.47.83

BOMBEKE Dries : Torrekensstraat 37 – 9820 MERELBEKE-MUNTE – 0497/04.12.39

BUYLE Etienne : Heidewegel 11 – 9290 BERLARE – 0474/37.73.45                       

DE SCHAMPHELAERE Philip : Poelstraat 245A – 9820 BOTTELARE – 0477/51.91.56     

DE VROE Johan : Vijverstraat 49 – 9860 MOORTSELE – 0478/95.66.00                            

DE WITTE Yves : Lange Munt 25 – 9860 SCHELDEWINDEKE – 09/362.51.85 

WULTEPUTTE Nico : Persijzerstraat 56 – 9080 ZAFFELARE – 09/367.08.78                                                 

                    

Voor alle vragen en inlichtingen, alsook voor de diverse inschrijvingen voor deelname aan onze Kampioenschappen, de Bonvlucht ‘In Memoriam Eddy Vermeulen’ of, ten gepaste tijde, ons eetfestijn, kan u steeds terecht bij één van bovenvernoemde personen.

Sponsors

Nuttige Links

Liefhebbers

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Msn Duivensport.